Почетна Верски буквар Што е Религија?
Што е Религија?

Што е Религија?

5.94K
0

Од Букварот:

Поимот религија за првпат бил употребен од страна на Лактанциј, Христијански филозоф во IV век говорејќи за врската на човекот со останатите други битиа и Бог. Може да се дефинира и како друшвена појава која подлежи на некои одредени закони и може да се согледа како духовна поврзаност на една група на луѓе со некое вишо, свето битие односно со Бог или Божество.

Поимот религија во европските јазици е преземен од латинскиот јазик. Римјаните го извеле зборот „religio“ од глаголот „relegere“ што значи повторно да се чита, повторно да се размислува или од „religare“ – да се приврзе, односно од „reeligere“ – повторно да се земе, да се избере.
Религијата е и обид да се објасни потеклото на нешто што не е објасниво на природен начин, како и обид да се сфати потеклото и целта на човековиот живот и светот.

Сепак, класично дефинирање на поимот религија е сериозно тешка задача, бидејќи самата по себе религијата е сложен феномен. Несомнено, религијата претставува еден од елементите на човекот за свест и духовна култура.

Постојат ти пристапа по кои Религијата може да се посматра како феномен:

Тоа се субјективен, објективен и субјективно-објективен пристап.

Од позиција на објективен пристап, Религијата не може да се се испитува како и секоја друга појава.

Субјективниот пристап пак налага поинаков пристап кон религијата, отколку кон другите состојби.

По тертиот пристап, пак се смета дека не може да се оспори ниту субјективното, ниту пак објективното кај религијата, бидејќи таа е синтеза на објективно и субјективно.

НАПИШИ КОМЕНТАР

Your email address will not be published. Required fields are marked *